locatie
20181116-LR_edited
streetview

Spilcentrum Achtbaan    Eindhoven 

  • Project: ontwerp Spilcentrum Achtbaan te Eindhoven

  • Programma: basisschool, peuterspeelzaal en kinderopvang (2.160 m2 BVO)

  • Uitvoering: 2017 - 2020

  • Opdrachtgever: SKPO

  • Rol: projectarchitect in samenwerking met JAMES architecten

  • Beelden: JAMES/SUAR.

De SKPO scholen Klimwijs en Guntselaer gaan fuseren tot een nieuw spilcentrum op de huidige locatie van de Klimwijs aan de Fransebaan in Eindhoven. Een deel van 820 m2 van het huidige gebouw wordt gehandhaaft en geïntegreerd met een nieuw te bouwen deel. 

De uitdaging is om een samenhangend, compact en prettig gebouw te maken wat zoveel mogelijk aan de huidige scholeneisen voldoet op het gebied van functionaliteit, duurzaamheid en frissen scholen. 

Daarbij gaat de school werken met een 'leerpleinen' concept waardoor de nadruk komt op open leergebieden en daarbij met kleinere groeps- en instructieruimten wordt gewerkt.  

In de zomer van 2019 is het voorlopig ontwerp afgerond, in het najaar wordt het vervolg van ontwerp, aanbesteding en uitvoering gecoördineerd. 

Wordt vervolgd!....