Haalbaarheidsstudie MTS   Haarlem 

  • Project: haalbaarheidsstudie voor aankoopbieding op monumentale school

  • Programma:121 woningen

  • Ontwerp: 2016

  • Opdrachtgever: Zuiver vastgoed

  • Rol: projectarchitect (namens Van Aken Architecten)

De monumentale ambachtsschool ligt in een gewilde wijk van Haarlem. Belangrijk was om een efficiente indeling te maken waarbij een flink woningbouwprogramma kan worden gerealiseerd. Dit was ook nodig omdat de slechte technische staat veel renovatiekosten met zich mee brengt. In het plan zijn eerst de laagwaardige aanbouwen verwijderd en zijn op een nieuwe parkeerkelder een aantal herenhuizen toegevoegd. 

In een tijdspanne van 3 weken is het plan op technische en financiële haalbaarheid getoetst en is een bieding door de opdrachtgever uitgebracht. Helaas is een andere partij met een hoger bod gekomen. 

© 2020 SUAR | Studio for Urban Architecture and Research