scan_10050_2021-04-09-15-44-56_edited.jp
 

ARJEN PETERSEN

architect | masterplanner

projecten     SUAR     TOOLBOX     contact

VAN IDEE NAAR ARCHITECTUUR

Gebouwen en ontwerpen beginnen altijd een idee: 'we hebben een nieuw schoolgebouw nodig', 

'we willen woningen ontwikkelen op dit kavel'kunnen we een fijne Campus voor onze medewerkers bouwen? ' 

Hoe kom je dan tot het eerste ontwerp en uiteindelijk tot een succesvol bouwproject? Hierop heb ik mij gedurende mijn loopbaan steeds meer toegelegd. De route van idee naar architectuur is een combinatie van goed begrip van de projectvraagstelling én creativiteit in de uitwerking. 

Als architect | masterplanner heb ik de energie en bagage om dit effectief, overzichtelijk en met heldere ambitie neer te zetten. 

 

WERKVELDEN

De werkvelden waarin ik veel werk zijn:

 • binnenstedelijke woningbouw

 • utiliteitsbouw en masterplannen

 • scholen en maatschappelijk vastgoed

 

Opdrachtgevers zijn meestal: ontwikkelaars, bouwmanagers, gemeenten, schoolbesturen, bedrijven.

Ik werk aan: initiatieffase, haalbaarheidsstudies, massastudies, concept ontwerpen, schetsontwerpen en voorlopig ontwerpen. Daarbij organiseer ik wanneer nodig het ontwerpteam en zorg dat de overige projectuitgangspunten ( budget, planning, informatie ) compleet in beeld komen.

Voor de verdere fases in het ontwerp en bouwproject werk ik altijd samen met andere ontwerpers, bouwmanagers, aannemers en specialisten.

PROJECTEN

 
 

OPTIMALE GEBOUWEN

In het project werken we altijd aan een optimaal ontwerp van een optimaal gebouw. Optimaal bedoeld als de beste balans van: kwaliteit, budget, gebruikersfunctionaliteit. Een goed eindresultaat is

 • GEORIENTEERD: op de omgeving, zon en het klimaat

 • GEARTICULEERD: architectuur met een duidelijke identiteit 

 • GEZOND: voor gebruikers en duurzaam

 • GEBRUIKSVRIENDELIJK: functioneel en aanpasbaar

STRATEGISCHE MASTERPLANNEN

Gebouwen in elkaars nabijheid hebben altijd invloed op elkaar en de omgeving. Deze invloed werkt altijd twee kanten op. Op het schaalniveau van de stad en omgeving:

 

 • ANALYTISCH: met begrip van alle contextuele kansen en beperkingen

 • FLEXIBEL: geen star eindbeeld, maar een hoofdstructuur die zich kan ontwikkelen

 • COMMUNICATIEF: visueel onderbouwd en begrijpelijk

 • GEDULDIG: de energie en concentratieboog om jaren aan een masterplan te werken

 

INTEGRALE PROCESSEN

 • STRUCTUUR en AMBITIE door het ontwikkelen van een ruimtelijk concept met heldere architectonische en functionele doelstellingen.

 • OVERZICHT door een goede analyse van de projectvraagstelling.

 • CREATIEF en TRANSPARANT door ontwerpend onderzoek. We denken in scenario’s, zonder starre overtuigingen en dogma’s.

 • DRAAGVLAK doordat we scenario’s helder toetsen aan de vraagstelling en toelichten hoe keuzes tot stand komen.

 • PROATIEF: met alle stakeholders steeds concreter naar goede gebalanceerde gebouwen en meerjarige, strategische en flexibele masterplannen toe.

Kopie van provada_edited.jpg
teamoverleg-zw.jpg
overleg Achtbaan_edited.jpg
team-zw.jpg
lezing.jpg

SUAR - Studio for Urban Architecture & Research

 

STUDIO staat voor mijn inspirerende (samen) werkplek in MICROLAB op Strijp-S in Eindhoven. In projecten werk ik altijd samen met andere professionals in de bouw. Ik zie mijn rol als verbinder en integrator van een team en project. 

URBAN Binnenstedelijke architectuur is mooi om aan te werken vanwege: duurzaamheid van verdichting (energie, infrastructuur, voorzieningen) en de diversiteit van functies en interactie. Ik zie de stad als een fascinerende en inspirerende smeltkroes. De stad vraagt daarom om een integrale blik. 

ARCHITECTURE mijn ambitie is het realiseren van optimale en duurzame gebouwen. De dialoog tussen gebruiksfunctie, gebouw en locatie staat voorop. Zonder starre overtuigingen en dogma’s. Door mijn ervaring met bouwmanagement, programma’s van eisen en vele verschillende soorten opdrachten en organisaties ontstaat balans voor de belangen van alle stakeholders in een project.

RESEARCH in het ontwerpproces werken we met het onwerpteam en de gebruikers aan 'ontwerpend onderzoek'. Ik werk met een TOOLBOX: dit is een kennisbibliotheek van concepten, basis ontwerp elementen en typologieën. De TOOLBOX is ook een middel om kennis te verzamelen en te delen, teruggeven aan de volgende ontwerpgeneratie, nieuwsgierig te blijven.

 

 
Arjen Petersen.jpg

Arjen Petersen      

arjen@suar.nl         

+31(0)6-16895897

 

SUAR / Microlab    

Kastanjelaan 400

5616 LZ Eindhoven

linkedin.png