uitvoering-terrein
DP6-visual-voorzijde
PVE-overzicht
locatie Frencken College
DP6-visual-interieur

Mgr. Frencken College    Oosterhout 

  • Project: Programma van Eisen en contractmanagement Frencken College te Oosterhout

  • Programma: school voor voortgezet onderwijs (HAVO en VWO) (10.800 m2 BVO)

  • Uitvoering: 2016 - 2019

  • Opdrachtgever: gemeente Oosterhout

  • Rol: huisvestingsadviseur Programma Van Eisen / contractmanagement namens stevensvandijck (freelance opdracht)

  • Beelden: DP6 architectuurstudio / stevensvandijck / SUAR

Het huidige gebouw van het Mgr. Frencken College voldeed niet meer aan de eisen. De oudste gedeelten dateren uit de jaren ’60 van de vorige eeuw. Daarna hebben nog diverse uitbreidingen plaats gevonden.

Op basis van een haalbaarheidsstudie is besloten om de nieuwere gedeelten van de school te handhaven en de oudere gedeelten te slopen en te vervangen door nieuwbouw.

Het project is in de vorm van een Design & Build contract op basis van een programma van eisen aanbesteed, waarbij de ontwikkelaar een schetsontwerp en een prijsaanbieding moest indienen.

Stevens Van Dijck heeft de haalbaarheidsstudie verricht en heeft samen met de gemeente Oosterhout de aanbestedingsprocedure georganiseerd. Verder is Stevens Van Dijck verantwoordelijk voor het contractmanagement en de kwaliteitscontrole.

In een zeer intensief ontwerp en realisatietraject is een modern en compact schoolgebouw gerealiseerd. De landschapsinrichting wordt in het najaar van 2019 afgerond.