scan_10050_2021-04-09-15-44-56_edited.jp
 

VAN IDEE NAAR ARCHITECTUUR

Gebouwen beginnen altijd met een idee:

 

'we hebben een nieuw schoolgebouw nodig', 'we willen woningen ontwikkelen op dit kavel', 'kunnen we een fijne Campus voor onze medewerkers bouwen? ' 

Hoe kom je dan tot het eerste ontwerp en uiteindelijk tot een succesvol bouwproject? Hierop heb ik mij gedurende mijn loopbaan steeds meer toegelegd. De route van idee naar architectuur is een combinatie van goed begrip van de projectvraagstelling én creativiteit in de uitwerking. 

Als architect | masterplanner heb ik de energie en bagage om dit effectief, overzichtelijk en met heldere ambitie neer te zetten. 

 

WERKVELDEN

In mijn werk houd ik me bezig met projecten in: 

  • binnenstedelijke woningbouw

  • utiliteitsbouw en masterplannen

  • scholen en maatschappelijk vastgoed

 

Opdrachtgevers zijn meestal: ontwikkelaars, bouwmanagers, gemeenten, schoolbesturen, bedrijven.

 

Ik werk aan: initiatieffase, haalbaarheidsstudies, massastudies, concept ontwerpen, schetsontwerpen en voorlopig ontwerpen.

Daarbij organiseer ik wanneer nodig het ontwerpteam en zorg dat de overige projectuitgangspunten: budget, planning en informatie compleet in beeld komen.

Voor de verdere fases in het ontwerp en bouwproject werk ik altijd samen met andere ontwerpers, bouwmanagers, aannemers en specialisten.

PROJECTEN

 
 

OPTIMALE GEBOUWEN

In het project werken we met het ontwerpteam altijd aan het ontwerp van een optimaal gebouw. Optimaal bedoeld als de beste balans van: kwaliteit, budget, gebruikersfunctionaliteit. Een goed gebouw is: 

GEORIENTEERD

op de omgeving

zon en klimaat

GEARTICULEERD

architectuur met een duidelijke indentiteit

GEBRUIKSVRIENDELIJK

functioneel, prettig

 en flexibel

GEZOND

voor gebruikers en planeet

STRATEGISCHE MASTERPLANNEN

Gebouwen in elkaars nabijheid hebben altijd invloed op elkaar en de omgeving. Deze invloed werkt twee kanten op. Op verschillende schaalniveaus. Een goed masterplan is:

 

ANALYTISCH

begrip van kansen en beperkingen

ATTRACTIEF

visueel onderbouwd en begrijpelijk

ADAPTIEF

geen eindbeeld maar flexibel 

ACTIEF

door deelprojecten zichtbaar resultaat

INTEGRALE PROCESSEN

Een gebouw is meer dan de optelsom van delen en disciplines. Ik ben daarin integrator en verbinder. Ik zorg voor overzicht, rust en energie in het ontwerp- en bouwteam. Een goed proces is:  

 

CONCEPTUEEL

het ruimtelijk concept legt de doelstellingen van het project vast: visueel en inspirerend

CONSEQUENT

ontwerpuitgangspunten worden projectmatig en overzichtelijk uitgewerkt tot een bouwproject 

CREATIEF

 we laten ruimte voor creativiteit, innovatie, varianten en integratie

COCREATIE

 teamwerk is essentieel voor een mooi proces en een geslaagd gebouw of stuk stad

Kopie van provada_edited.jpg
teamoverleg-zw.jpg
overleg Achtbaan_edited.jpg
team-zw.jpg
lezing.jpg
 

SUAR - Studio for Urban Architecture & Research

 

Sinds 2016 werk ik onder de naam SUAR:

STUDIO staat voor mijn inspirerende werkplek in MICROLAB op Strijp-S in Eindhoven. In projecten werk ik altijd samen met andere professionals in de bouw.

URBAN  binnenstedelijke architectuur is mooi om aan te werken. Ik zie de stad als een fascinerende en inspirerende smeltkroes. De stad vraagt daarom om een integrale blik. 

ARCHITECTURE mijn ambitie is het realiseren van optimale en duurzame gebouwen. De dialoog tussen gebruiksfunctie, gebouw en locatie staat voorop. Zonder starre overtuigingen en dogma’s. 

RESEARCH in het ontwerpproces werken we aan 'ontwerpend onderzoek'. Daarnaast werk ik met een kennisbibliotheek van concepten, basis ontwerp-elementen en typologieën. 

 

Arjen Petersen.jpg

Arjen Petersen      

arjen@suar.nl         

+31(0)6-16895897

 

SUAR / Microlab    

Kastanjelaan 400

5616 LZ Eindhoven

linkedin.png